KESTÄVÄ
KEHOYHTEYS®

Kestävä kehoyhteys®

Kestävä kehoyhteys -podcast tarjoaa kuulijalle innovatiivisen menetelmän kehon ja mielen välisen kommunikaation avaamiseen. Kyseessä ei ole hoitomenetelmä vaan tietoinen pyrkimys palata omaan luonnolliseen olotilaan. Käytännössä se tarkoittaa päivittäistä omavastuuta koko valveillaolon ajan. Työskentelyn voi aloittaa heti ensimmäisen jakson kuunneltuaan. 

Miksi kestävä kehoyhteys ehkäisee ja lievittää haitallista stressiä, ahdistusta ja riippuvuuksia? Oletko itse kadottanut yhteyden omaan kehoosi ja samalla myös omiin tunteisiisi? Missä arjen tilanteissa tietoisesta kehoyhteydestä on eniten hyötyä?  

Sarjan ensimmäisissä jaksoissa keskitytään kehoyhteyden avaamiseen ja ylläpitämiseen sekä vaikeissa että nautinnollisissa elämäntilanteissa. Seuraavissa jaksoissa kuvataan saavutetun kehoyhteyden vaikutusta tunneälyyn, itsesäätelyyn, ihmissuhteisiin, luontokokemukseen ja luopumiseen. 

Juontaja Valtteri Lehtinen 
Asiantuntija Paula Salomaa 
Äänitys ja editointi KW Masterointi 

(Kuunneltavissa 24.9.2021 asti)

Aineisto on tekijänoikeudellisesti suojattu.  

Kuuntele esittelyäänite

Paula Salomaa

Olen Paula Salomaa, Kestävä kehoyhteys -menetelmän luoja ja asiantuntija. Menetelmän kehittämiseen ja sen vaikutusten selvittämiseen kului kaikkinensa noin 15 vuotta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen vetänyt ryhmäkoulutuksia ja yksilövalmennusta ja kirjoittanut mm. tunneoppaan ja kahden väkivaltaisen miehen elämäntarinan.
Podcastissa avaan oman ihmiskäsitykseni ja maailmankuvani ja kerron, miten kestävä kehoyhteys vaikuttaa elämän eri osa-alueisiin. Valtteri puolestaan kertoo, miten hän on voittanut itsetunto-ongelmansa, mitkä ovat hänen heikkoutensa ja vahvuutensa ja mitä hän arvostaa eniten yhteistyössämme.
Paula Salomaa
Paula Salomaa

Valtteri Lehtinen

Olen Valtteri Lehtinen, Helsingissä asuva näyttelijä ja juontaja.
Toimin juontajana myös Kestävässä Kehoyhteydessä.
Näyttelen tällä hetkellä Nelosen Syke-sairaalasarjassa, minkä lisäksi teen töitä ääninäyttelijänä ja juontajana. Vapaa-ajallani veneilen pienellä puupaatilla Helsingin rannoilla ja harrastan crossfitia. Tuoreena innostuksenani on kestävän kehoyhteyden harjoittaminen päivittäin.
Kestävä kehoyhteys tarjoaa ratkaisun hätäiseltä ja hengästyttävältä tuntuvaan elämään. Se auttaa rauhoittumaan ja pysähtymään antaen puheenvuoron omalle keholle ja tunteille.
Valtteri Lehtinen
Valtteri Lehtinen

KESTÄVÄ
KEHOYHTEYS®

Kaikki 9 jaksoa yht. 34,00 € 

Erikseen tilattuna 5,00 €/jakso

Jakso 1 - ilmainen

Kehoyhteyden kolme tasoa

Miksi kehoyhteys usein katoaa, ja mitä ongelmia siitä seuraa? Miten kestävää kehoyhteyttä pidetään yllä? Mitä voi tehdä kehoyhteyden eri tasoilla? Kehoyhteyden alin taso ruokkii ahdistusta ja stressiä. Siirtymistä kehoyhteyden tasolta toiselle voi harjoitella päivittäisten toistojen avulla koko valveillaolon ajan.

Kuuntele ilmaiseksi

Jakso 2

Osittaisen kehoyhteyden hyödyntäminen arjessa 

Kehoyhteys avaa kommunikaation kehon ja mielen välille, jolloin voimavarat kasvavat ja alttius tunneperäisille ongelmille, kuten riippuvuuksille, vähenee. Missä konkreettisissa tilanteissa osittaisesta kehoyhteydestä on eniten hyötyä? Osittainen kehoyhteys vähentää stressiä, auttaa säätelemään tunteita ja parantaa työn laatua.  

Lue lisää!

Jakso 3

Täyden kehoyhteyden hyödyntäminen arjessa 

Miten siirrytään täyteen kehoyhteyteen? Missä tilanteissa täydestä kehoyhteydestä on eniten hyötyä? Kuinka usein päivän aikana olisi tarpeen siirtyä täyteen kehoyhteyteen? Täysi kehoyhteys on voimakkaiden tunteiden vastaanottamisen ja palautumisen tila. Se vapauttaa jatkuvasta murehtimisesta, lisää luovuutta ja syventää aistinautintoa. 

Lue lisää!

Jakso 4

Kestävän kehoyhteyden vaikutus tunneälyyn

Miten tunneäly poikkeaa rationaalisesta älystä? Miten voi ystävystyä kaikkien tunteiden kanssa? Miten tunneäly auttaa irtaantumaan riippuvuuksista? Kestävä kehoyhteys kehittää itsetuntemusta ja ihmistuntemusta ja samalla myös tunneälyä. Sen avulla pystyy valitsemaan viisaammin, miten reagoi erilaisiin tunnetiloihin. 

Lue lisää!

Jakso 5

Epätasapainosta vastavuoroiseen kohtaamiseen 

Kestävä kehoyhteys auttaa löytämään sisäistä tasapainoa, joka heijastuu suoraan ulkoiseen elämään. Mistä tunnistaa ulkoisen epätasapainon? Miten kehoaistin avulla voi päästä eroon hyväksikäyttösuhteista ja oppia ylläpitämään vastavuoroisia ihmissuhteita? Omaa kehoyhteyden tasoa voi arvioida vastakkaisten tunteiden avulla.

Lue lisää!

Jakso 6

Väkivallaton viha ja terveet rajat 

Missä tilanteissa vaaraton viha voi muuttua tuhoavaksi voimaksi? Mitkä tunteet ovat sukupuolittuneita? Miten terveitä rajoja asetetaan? Kestävä kehoyhteys vähentää alttiutta kontrollin menettämiseen ja parantaa kykyä terveiden rajojen asettamiseen. Se vapauttaa voimakkaista peloista ja muokkaa identiteettiä tasapainoisemmaksi ja joustavammaksi.  

Lue lisää!

Jakso 7

Itsetunto ja kiusaaminen

Heikko itsetunto ja kyvyttömyys säädellä tunteita altistaa väkivallalle. Mikä vaikuttaa itsetuntoon ja miksi kestävä kehoyhteys vahvistaa itsetuntoa? Mitkä ovat kiusaajien kaksi perustyyppiä? Mikä on ainut mahdollisuus lopettaa kiusaaminen pysyvästi? Kun oppii avaamaan kehon välittämiä viestejä, itsetunnosta tulee vakaa ja kestävä.

Lue lisää!

Jakso 8

Luontoyhteys 

Keho- ja luontoyhteydellä on monia samoja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Miten luontoyhteys liittyy kehoyhteyden eri tasoihin? Myös eläimet ovat osa luontoa, ja niillä on avoin yhteys tunteisiin. Miksi lemmikin läheisyys voi tuntua luonnollisemmalta kuin ihmisen läheisyys? Mitä luonto ja eläimet voivat opettaa meille?

Lue lisää!

Jakso 9

Anteeksianto ja luopuminen 

Miksi anteeksianto on joskus mahdotonta? Mitä anteeksiannossa tapahtuu? Mitä kuolema voi opettaa meille? Kestävä kehoyhteys auttaa hyväksymään ja päästämään irti niistä asioista ja tapahtumista, joihin ei voi vaikuttaa. Kun palaa omaan luonnolliseen olotilaan, mieli rauhoittuu ja stressi hellittää.

Lue lisää!

Kaikki jaksot

Kestävä Kehoyhteys – kaikki 9 jaksoa

Kestävä kehoyhteys-podcast tarjoaa kuulijalle innovatiivisen menetelmän kehon ja mielen välisen kommunikaation avaamiseen. Kyseessä ei ole hoitomenetelmä vaan tietoinen pyrkimys palata omaan luonnolliseen olotilaan. Käytännössä se tarkoittaa päivittäistä omavastuuta koko valveillaolon ajan. Työskentelyn voi aloittaa heti ensimmäisen jakson kuunneltuaan.

Lue lisää!


Vieritä ylös