Kehoyhteyden kolme tasoa

Miksi kehoyhteys usein katoaa, ja mitä ongelmia siitä seuraa? Miten kestävää kehoyhteyttä pidetään yllä? Mitä voi tehdä kehoyhteyden eri tasoilla? Kehoyhteyden alin taso ruokkii ahdistusta ja stressiä. Siirtymistä kehoyhteyden tasolta toiselle voi harjoitella päivittäisten toistojen avulla koko valveillaolon ajan. 

Vieritä ylös